The Magic University

Sesja 5

Konfrontacja!

Bohaterowie dzielnie stawiają czoła Alainowi i w końcu pokonują go i zmuszają do poddania się. Quinn zastrasza go i Alain wyjawia, że faktycznie nie ma kluczy do Księgi. Usiłuje przekonać wszystkich, że chce współpracować, jednak nikt oprócz Quinna nie uważa, że ma on coś jeszcze do zaoferowania.

Comments

osito

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.