Anzu Chih

a Dragonborn Paladin of Ioun

Description:

Ability Scores:

 • STR 12
 • CON 11
 • DEX 10
 • INT 8
 • WIS 14
 • CHA 20

Defenses:

 • AC 20
 • Fort 12
 • Ref 13
 • Will 16

Dragon Breath Key Ability: Strenght

Dragon Breath Damage type: Cold

Languages: Common, Draconic, Elven

Class: Protecting Paladin of Ioun

Skills:

Acrobatics -4, Arcana -1, Athletics -3, Bluff 5, Diplomacy 5, Dungeoneering 2, Endurance -4, Heal 7, History 6, Insight 7, Intimidate 5, Nature 2, Perception 2, Religion 6, Stealth -4, Streetwise 5, Thievery -4

Feats:

Healing Hands

Powers:

At-Will:

 • Divine Challenge
 • Lay On Hands
 • Enfeebling Strike
 • Bolstering Strike

Encounter:

 • Dragon Breath
 • Divine Mettle
 • Divine Strenght
 • Fearsome Smite

Daily:

 • On Pain Of Death

Wondrous Items

Flesh Seeker Broadsword
Restful Bedroll

Bio:

Tall (6’7” [2m]), quite slender for a Dragonborn (243 lbs. [110 kg]), Age: 30

Background: Travelling Missionary, Dragonborn: Rare Egg, Birth: Blessed

Anzu jest trochę wyniosła, honorowa, posiada specyficzne poczucie humoru. Pod grubą skórą, choć ciężko w to uwierzyć, skrywa delikatną, kobiecą wrażliwość i delikatność. Cechuje ją też głęboka empatia i chęć niesienia pomocy duchowej innym. Czasem wychodzi z niej z niej lew o zajęczym sercu.

Jej pasją jest podróżowanie, zawsze chce być tam gdzie się coś dzieje i gdzie jej misja ma szansę powidzenia, ale nie tylko, bo ceni sobie możliwość udziału w walce. Im większe wyzwanie, tym lepiej. Jest bardzo pewna siebie i nikt ani nic jej nie powstrzyma w dążeniu do wypełnienia swojej życiowej misji jaką jest propagowanie wiedzy i szerzenie oświecenia w najmroczniejszych zakątkach świata.

Posiadaczka ogromnej wiedzy, mądrości życiowej i lotnej inteligencji, błyskotliwa, ale nie przesadnie, pozbawiona złosliwości. Nie toleruje hipokryzji, głupoty i braku poszanowania dla własnej i cudzej godności.

Dragonborn Paladin

Anzu Chih

The Magic University digieve