Alain Lonn

Description:

zastępca zaginionego kapłana bogini Ioun.

wszędzie towarzyszy mu mały chłopiec (jego pomocnik)

Bio:

Alain Lonn

The Magic University osito