Cale Key'leth

Description:

Wykładowca historii na magicznym uniwesytecie.

Jego asystentką jest Zaela Zandrell

Bio:

Cale Key'leth

The Magic University osito