Morgran

Description:

Ability Scores:

 • STR 18
 • CON 16
 • DEX 10
 • INT 10
 • WIS 13
 • CHA 8

Defenses:

 • AC 17
 • Fort 16
 • Ref 10
 • Will 11

Languages: Common, Dwarven

Class: Great Weapon Fighter

Skills:

Acrobatics 0, Arcana 0, Athletics 9, Bluff -1, Diplomacy -1, Dungeoneering 3, Endurance 5, Heal 1, History 0, Insight 1, Intimidate 4, Nature 1, Perception 1, Religion 0, Stealth 0, Streetwise 4, Thievery 0

Feats:

Dwarven Weapon Training

Powers:

At-Will:

 • Combat Challenge
 • Brash Strike
 • Reaping Strike

Encounter:

 • Bell Strike

Daily:

 • Brute Strike

Wondrous Items

Boots of Adept Charging

Bio:

Morgran, rudobrody krasnolud, wychowany w kopalniach, czemu zawdzięcza swą siłę i wytrzymałość. Często też eskortował karawany kupieckie. Kopalnie opuścił w poszukiwaniu prastarej krasnoludzkiej ojczyzny. Zawsze ma pod ręką swój topór z wykutymi symbolami Moradina i Dumathiona. Nie straszne mu są walki, a przedstawicieli wyższych ras zazwyczaj skraca do swojego wzrostu.

Morgran

The Magic University ariel_m