kapłan Ioun

Kapłan bogini Ioun, Titus wyjechał nagle w stronę Stormcliffe Harbour zabierając ze sobą kilku młodych kleryków. Nikt nie jest pewien w jakim celu.

Młoda kleryczka, Mae wraca ze strasznymi wieściami: Titus został po drodze zamordowany przez koboldy, które ich napadły.

Obowiązki najwyższego kapłana Ioun w Skarsgardzie pełni obecnie kapłan Alain Lonn.

kapłan Ioun

The Magic University osito